מזרון פתוח לבוגרים בבאר שבע

מזרון פתוח לבוגרים בבאר שבע

מאת: איגוד ההאבקות
יום חמישי, 02 במאי 2024, 19:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

1. בתאריך 02/05/2024 תתקיים תחרות מזרון פתוח לבוגרים.

2. ארגון התחרות באחריות אגודת מכבי עמ"י באר שבע.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים בבאר שבע, רח' יהודה הלוי 11 או מרדכי מקלף 8

4. סגנון: חופשי ונשים.

      5. גילאי המשתתפים: בוגרים שנתון 2009 ומטה

6. קבוצות משקל:

בוגרים

57

61

65

70

74

79

86

92

97

125

בוגרות

50

53

55

57

59

62

65

68

72

76


       7. שעת שקילה: 18:00-18:30.

8. הרשמה: ההרשמה תעשה במקום בצירוף כרטיס מתחרה עם בדיקה רפואית בתוקף.

9. תחילת התחרות: 19:00.

10. תנאי השתתפות:

יש להתנהל בהתאם להנחיות, אין לאכול באולם הספורט, העובר על הנחיות המארגנים יורחק מן האולם.

כמות המשתתפים בתחרות מוגבלת עד 100 ספורטאים.

     א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2023-2024.

     ב. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות תקניים.

ג. ההשתפות בתחרות כרוכה בתשלום של 120 ש"ח לכל ספורטאי.

10. בעלי התפקידים בתחרות:

      מנהל התחרות: שולמן לאוניד

      שופט ראשי: ברינגולץ לאוניד

      שופטי שקילה: רחמילוב רפי

       מזכירות: ברינגולץ לאוניד  

11. פרסים: לזוכים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות.

12. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

13. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

14. רופא בתחרות: רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il